Căn hộ 8x Rainbow

Căn hộ 8x Rainbow

Hình ảnh thi công đến ngày 05-02-2018
  • Hình ảnh tổng quan mặt trước dự án
  • Đang tiếp tục hoàn thiện sảnh đón mặt tiền dự án
  • Đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục tại tầng trệt
  • Đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục tại tầng trệt
  • Hệ thống thang máy đã hoàn thành và sẵn sàng đưa vào phục vụ cư dân
  • Hành lang các căn hộ đã được hoàn thiện

Hình ảnh thi công đến ngày 05-02-2018
Hình ảnh tổng quan mặt trước dự án Đang tiếp tục hoàn thiện sảnh đón mặt tiền dự án Đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục tại tầng trệt Đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục tại tầng trệt Hệ thống thang máy đã hoàn thành và sẵn sàng đưa vào phục vụ cư dân Hành lang các căn hộ đã được hoàn thiện