Căn hộ 8x Rainbow

Căn hộ 8x Rainbow

Hình ảnh thi công đến ngày 05-01-2018
  • Hình ảnh tổng quan mặt trước dự án
  • Tiếp tục hoàn thiện sảnh đón mặt tiền dự án
  • Đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục tại tầng trệt
  • Hình ảnh dọc hành lang các căn hộ
  • Hệ thống thang máy đã hoàn thành và sẵn sàng đưa vào phục vụ cư dân
  • Hoàn thiện lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy
  • Hình ảnh hoàn thiện bên trong khu vực giếng trời

Hình ảnh thi công đến ngày 05-01-2018
Hình ảnh tổng quan mặt trước dự án Tiếp tục hoàn thiện sảnh đón mặt tiền dự án Đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục tại tầng trệt Hình ảnh dọc hành lang các căn hộ Hệ thống thang máy đã hoàn thành và sẵn sàng đưa vào phục vụ cư dân Hoàn thiện lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy Hình ảnh hoàn thiện bên trong khu vực giếng trời