Căn hộ 8x Rainbow

Căn hộ 8x Rainbow

Hình ảnh thi công đến ngày 05-06-2017
  • Hình ảnh tổng quan mặt trước dự án
  • Hình ảnh đổ bê tông sàn tầng thượng
  • Thi công tô tường bao căn hộ đến tầng 17
  • Đóng khung trần thạch cao tầng 14
  • Lót gạch đến tầng 14
  • Lắp cửa tầng 8
  • Lắp cửa tầng 8
  • Lắp đèn tầng 8
  • Thi công tủ bếp tầng 8
  • Bả sơn mastic tầng 8

Hình ảnh thi công đến ngày 05-06-2017
Hình ảnh tổng quan mặt trước dự án Hình ảnh đổ bê tông sàn tầng thượng Thi công tô tường bao căn hộ đến tầng 17 Đóng khung trần thạch cao tầng 14 Lót gạch đến tầng 14 Lắp cửa tầng 8 Lắp cửa tầng 8 Lắp đèn tầng 8 Thi công tủ bếp tầng 8 Bả sơn mastic tầng 8