Căn hộ 8x Rainbow

Căn hộ 8x Rainbow

Hình ảnh thi công đến ngày 05-07-2017
  • Hình ảnh tổng quan mặt trước dự án
  • Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng thượng
  • Đóng khung trần thạch cao tầng 16
  • Lắp đặt hệ thống cửa tầng 11
  • Lắp đặt hệ thống cửa tầng 11
  • Lắp đặt hệ thống đèn tầng 10
  • Bả sơn mastic tầng 10
  • Lắp đặt thiết bị vệ sinh tầng 10
  • Hoàn thiện một số căn hộ tầng 3, 4, 5 để chuẩn bị cho kế hoạch bàn giao nhà

Hình ảnh thi công đến ngày 05-07-2017
Hình ảnh tổng quan mặt trước dự án Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng thượng Đóng khung trần thạch cao tầng 16 Lắp đặt hệ thống cửa tầng 11 Lắp đặt hệ thống cửa tầng 11 Lắp đặt hệ thống đèn tầng 10 Bả sơn mastic tầng 10 Lắp đặt thiết bị vệ sinh tầng 10 Hoàn thiện một số căn hộ tầng 3, 4, 5 để chuẩn bị cho kế hoạch bàn giao nhà