Căn hộ 8x Rainbow

Căn hộ 8x Rainbow

Hình ảnh thi công đến ngày 05-10-2017
  • Hình ảnh tổng quan mặt trước dự án
  • Thi công trần thạch cao tầng 17
  • Lắp đặt hệ thống cửa tầng 16
  • Lắp đặt hệ thống đèn tầng 16
  • Bả sơn mastic tầng 17
  • Lắp đặt thiết bị vệ sinh tầng 16
  • Hoàn thiện một số căn hộ tầng 12, 13, 14 để chuẩn bị cho kế hoạch bàn giao nhà
  • Hoàn thiện một số căn hộ tầng 12, 13, 14 để chuẩn bị cho kế hoạch bàn giao nhà
  • Hoàn thiện một số căn hộ tầng 12, 13, 14 để chuẩn bị cho kế hoạch bàn giao nhà

Hình ảnh thi công đến ngày 05-10-2017
Hình ảnh tổng quan mặt trước dự án Thi công trần thạch cao tầng 17 Lắp đặt hệ thống cửa tầng 16 Lắp đặt hệ thống đèn tầng 16 Bả sơn mastic tầng 17 Lắp đặt thiết bị vệ sinh tầng 16 Hoàn thiện một số căn hộ tầng 12, 13, 14 để chuẩn bị cho kế hoạch bàn giao nhà Hoàn thiện một số căn hộ tầng 12, 13, 14 để chuẩn bị cho kế hoạch bàn giao nhà Hoàn thiện một số căn hộ tầng 12, 13, 14 để chuẩn bị cho kế hoạch bàn giao nhà