Căn hộ 8x Rainbow

Căn hộ 8x Rainbow

Hình ảnh thi công đến ngày 05-12-2017
  • Hình ảnh tổng quan mặt trước dự án
  • Hoàn thiện một số căn hộ tầng 18 để chuẩn bị cho kế hoạch bàn giao nhà
  • Hoàn thiện một số căn hộ tầng 18 để chuẩn bị cho kế hoạch bàn giao nhà
  • Hoàn thiện một số căn hộ tầng 18 để chuẩn bị cho kế hoạch bàn giao nhà
  • Hoàn thiện một số căn hộ tầng 18 để chuẩn bị cho kế hoạch bàn giao nhà
  • Hoàn thiện một số căn hộ tầng 18 để chuẩn bị cho kế hoạch bàn giao nhà
  • Hoàn thiện một số căn hộ tầng 18 để chuẩn bị cho kế hoạch bàn giao nhà
  • Hoàn thành công tác lắp đặt hệ thống thang máy
  • Hình ảnh hành lang tầng 18
  • Hình ảnh hoàn thiện bên trong khu vực giếng trời

Hình ảnh thi công đến ngày 05-12-2017
Hình ảnh tổng quan mặt trước dự án Hoàn thiện một số căn hộ tầng 18 để chuẩn bị cho kế hoạch bàn giao nhà Hoàn thiện một số căn hộ tầng 18 để chuẩn bị cho kế hoạch bàn giao nhà Hoàn thiện một số căn hộ tầng 18 để chuẩn bị cho kế hoạch bàn giao nhà Hoàn thiện một số căn hộ tầng 18 để chuẩn bị cho kế hoạch bàn giao nhà Hoàn thiện một số căn hộ tầng 18 để chuẩn bị cho kế hoạch bàn giao nhà Hoàn thiện một số căn hộ tầng 18 để chuẩn bị cho kế hoạch bàn giao nhà Hoàn thành công tác lắp đặt hệ thống thang máy Hình ảnh hành lang tầng 18 Hình ảnh hoàn thiện bên trong khu vực giếng trời