Căn hộ 8x Rainbow

Căn hộ 8x Rainbow

Hình ảnh thi công đến ngày 05-6-2016
Đang thi công sàn tầng 11 Đang lắp dựng cốt thép sàn tầng 11 Đang lắp dựng cốt thép sàn tầng 11 Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 10 Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 10