Căn hộ 8x Rainbow

Căn hộ 8x Rainbow

Hình ảnh thi công đến ngày 05-8-2016
Hoàn thành thi công đổ sàn tầng 12 Hoàn thành thi công đổ sàn tầng 12 Hoàn thành thi công đổ sàn tầng 12 Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước đến tầng 6 Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước đến tầng 6