Căn hộ 8x Rainbow

Căn hộ 8x Rainbow

Hình ảnh thi công đến ngày 05-9-2016
Thi công cốt thép cột sàn tầng 13 Thi công cốt thép cột sàn tầng 13 Thi công cốt thép cột sàn tầng 13 Thi công hệ thống cấp thoát nước tầng 7 Thi công tường bao căn hộ tầng 5