Căn hộ 8x Rainbow

Căn hộ 8x Rainbow

Hình ảnh hoàn thiện 8X Rainbow
Tổng thể căn hộ 8X Rainbow
Tổng thể căn hộ 8X Rainbow
Hình ảnh sảnh đón mặt tiền 8X Rainbow
Hình ảnh bên trong khu vực giếng trời
Hệ thống hầm giữ xe đã đưa vào phục vụ cư dân
Hình ảnh tổng quan tại khu vực tầng trệt
Hình ảnh tổng quan tại khu vực tầng trệt
Hệ thống thang máy đã đưa vào phục vụ cư dân